Web Link

รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

yes สธ.รับรางวัล "NACC Awards 2018" (สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

yes รับรางวัล "NACC Awards 2018"

 

ภาพกิจกรรมจาก facebook ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

yes นายแพทย์ ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้ารับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 ชั้นรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง จากประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในพิธีมอบรางวัล "NACC Awards 2018" เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)

แผนที่

Poll

Facebook